Težave v odnosu do žensk

bad-attitude

Vir: breakupkings.com

Obtoženec po psihiatrovi oceni nima nobenih znakov duševne ali osebnostne motenosti, ima povprečne umske sposobnosti in je povsem prišteven, težave ima le v odnosu do žensk. Do takega zaključka je prišel aprila letos po razgovoru z Varadijem in ob upoštevanju ugotovitev klinične psihologinje ter vpogledu v sodni spis in zdravstveno dokumentacijo iz pripora (tu je Varadi od 19. decembra 2005, ko je bil na podlagi evropskega pripornega naloga izročen slovenskim organom pregona).

Kot je povedal dr. Mrevlje, sam v odnosu do žensk ni navajal nobenih težav, so pa jih pokazali psihološki testi, saj zaradi zgodnje prikrajšanosti do materinega in očetovega lika (odraščal je v sirotišnici) izkazuje negotovost v moški vlogi, v vrednotenju samega sebe, do ljudi pa je nezaupljiv in manj sposoben vživljanja v druge. Ker je obtoženec komunikativen, hitro naveže stik z ženskami, vendar ni sposoben ohranjati in poglabljati intimne zveze, za svojo starost pa je pri oceni odnosov z ženskami otročji, prav gotovo tudi zato, ker ni imel izkušnje s sprejetostjo in varnostjo v družini.

Okrog te teme, njegovega odnosa do žensk, se je vrtelo največ vprašanj tožilca Marka Godca in zagovornika Marka Ravnika. Kot je razložil psihiater, mu obtoženec o umoru ni govoril, ker se ne čuti krivega, veliko pa je opisoval odnos do Slovakinje Margite Grlakove, s katero je prišel v Slovenijo kot njen fant in sta imela pri Elizabeti Osredkar na Velikovški ulici v najemu sobo, decembra 2004 pa ga je pustila in se odselila. Zaradi nje se je čutil zavrženega, nad zanimanjem najemodajalke zanj pa je bil začuden, ker mu ni bilo jasno, kaj je videla na njem in mu je godilo, da ga je vodila na sprejeme in v bare. Izvedenec je poudaril, da obtoženec spada med ljudi, ki pogosto reagirajo po tako imenovanem črno-belem principu, pri čemer je bolj pomembna čustvena plat ravnanja, ki je brez kompromisov, z zmanjšano kritičnostjo, pri tem pa, ko poskuša pri ženskah doseči sprejetost, so pri njem možne tudi nasilne reakcije. A do takih ocen je prišel v razgovoru z obtožencem, poudaril pa je, da ni nikjer trdil, da je obtoženec nasilen in problematičen.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *